The Parody Wiki
Advertisement
HAA Poster.png

GavenLovesAnimals' Tv Spoof of HobbyKids Adventure.

Cast

 • HobbyPig - Nelson (64ZL)
 • HobbyFrog - Zed (64ZL)
 • HobbyBear - Simba (TLK)
 • HobbyMom - Sarabi (TLK)
 • HobbyDad - Mufasa (TLK)
 • SlobbyRat - Scar (TLK)
 • SlobbySkunk - Shenzi (TLK)
 • SlobbySnake - Kaa (TJB)
 • Gamer Goose - Ono (TLG)
 • King Neptune - Bruce (FN)
 • Cameron the Chameleon - Rango
 • Oh Fish Al - Dennis (STNLY)
 • Sherry O Grady - Georgina (64ZL)
 • HobbyButterfly - Jewel (RIO)

Gallery

Advertisement