The Parody Wiki
Advertisement

Cast:

  • Duchess - Anya/Anastasia (Anastasia)
  • Thomas O'Malley - Dimitri (Anastasia)
  • Berloiz - Taran (The Black Cauldron)
  • Marie - Shanti (The Jungle Book)
  • Toulouse - Pinocchio
  • Edgar Balthazar - Ramses (The Prince of Egypt)
  • Frou-Frou - Rain (Spirit:Stallion of the Cimarron)

and More!

Advertisement